Program dietetyczny

Program dietetyczny

Jak wygląda przygotowany program dietetyczny?

W materiale, który zostanie opracowany specjalnie dla Ciebie, sporządzonym z kilkudziesięciu stron opisów, tabel i rysunków, znajdziesz między innymi:

  • szczegółowy wydruk analizy masy ciała, składu ciała, potrzeb i wydatków kalorycznych, realnie wyznaczone cele oraz wszystkie niezbędne do tego objaśnienia opracowane w formie pisemnej i graficznej,
  • szczegółową analizę i ocenę dotychczasowego sposobu żywienia. Ujęcie tabelaryczne wszystkich braków i nieprawidłowości w diecie. Ocenia się między innymi: podaż kalorii, białek, węglowodanów i tłuszczów, bada podaż kwasów tłuszczowych i wzajemne proporcje między nimi, ocenia się spożycie wszystkich najważniejszych witamin i minerałów oraz inne.
  • dokładny opis tekstowy wszystkich nieprawidłowości i błędów żywieniowych jakie zostały popełnione w twojej diecie, ich powiązanie ze stanem zdrowia oraz budową ciała
  • indywidualnie dopasowany plan dietetyczny, z dokładnym rozpisaniem jadłospisu na każdy dzień terapii (pierwszy plan dietetyczny zawiera średnio od 14 do 30 jadłospisów)
  • specjalnie dobrany zestaw zadań terapeutycznych
  • indywidualnie opracowany program aktywności ruchowej
  • proponowany zestaw suplementów z dokładnym opisem ich działania i schematem dawkowania

Oprócz tego otrzymasz specjalnie opracowany skrypt „Tabele kaloryczne produktów i potraw” (ok. 70stron), gdzie zawarte są informacje o wartości energetycznej prawie 1500 najpopularniejszych produktów żywnościowych i potraw. Tabele są pomocne w odnalezieniu zamienników w diecie, jak również dla samej wiedzy na temat kaloryczności poszczególnych produktów.

Wszystkie materiały otrzymasz w przejrzystej i profesjonalnej formie, zrozumiale i fachowo!

Czy ustalona dieta jest trudna w realizacji?

Każdy jadłospis jest zawsze dopasowany do indywidualnych potrzeb każdego pacjenta. Ważne, aby dieta była nie tylko jak najbardziej urozmaicona i odpowiadała wszystkim normom zdrowego żywienia, ale również była chętnie stosowana. Mamy pełną świadomość, że modyfikacja sposobu żywienia może okazać się skuteczna tylko w przypadku, gdy wydane zalecenia będą realne i dopasowane do twoich upodobań a także stylu życia. Dzięki ustalonych przez nas jadłospisach, pacjenci nigdy nie mają poczucia tego, że są na diecie, przez co mogą w spokoju i z przyjemnością realizować wytyczony plan.